http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
pl

OPEN ACADEMIC SESSIONS (OZN) - What is it and how to get credit ?

Each ASC student receives an OZN card. The purpose of this requirement is to encourage students’ intellectual development through participation in a variety activities. To fulfil the OZN requirement (min. 60 for BA studies; min 30 hours for MA studies) a student may participate in guest lectures and seminars held at the ASC. We also honor participation in outside events recommended by ASC faculty.

Other sources of OZN points: conferences (presenting a paper at a conference fulfills the entire OZN requirement); activity in ASC Student Seminars (Koło Naukowe); help with conference organization, editing ASC publications or help in research by ASC faculty. In special cases we honor additional elective courses or OGUNs in place of OZNs (ECTS count must be equivalent), but the Director of Studies must approve such an option.

Current information on OZN-friendly events can be found on ASC website and bulletin boards. We especially recommend American Studies Colloquium (see: events).

Please get your OZN card signed by a facult member present at a given event. If this is not possible, get it signed in the ASC office no longer than 14 days after the event (present proof you were there).

[ download OZN card ]

The OZN grade depends on the number of hours:

B.A. STUDENTS:
Hoursgrade
60-63dostateczny (3)
64-69dostateczny plus (3+)
70-73dobry (4)
74-79 dobry plus (4+)
80bardzo dobry (5)
M.A. STUDENTS:
Hours grade
30-33dostateczny (3)
34-39dostateczny plus (3+)
40-43dobry (4)
44-49dobry plus (4+)
50bardzo dobry (5)

NOTE: OZN points are not attached to any single semester - you may collect them and receive credit throughout your studies.


Welcome to OZN announcements

NOTE: This board features only events taking place taking place OUTSIDE the ASC, but recommended for your OZN credits. American Studies Colloquium Series and other visiting lectures taking place at the ASC are announced under EVENTS (for these events OZNs are granted automatically).

UWAGA - OZN zalicza udział w dowolnych wykładach i sesjach naukowych organizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej oraz Instytucie Teatralnym (po 2 ozn)

OZN Calendar(2 OZN)


(2 OZN)

The Polish Institute of International Affairs (PISM) is pleased to invite you to a meeting with

Dr. Daniel S. Hamilton, Executive Director Center for Transatlantic Relations - Johns Hopkins University

accompanied by a presentation of the report
Alliance Revitalized: NATO for a New Era
prepared by
Center for Transatlantic Relations
School of Advanced International Studies - Johns Hopkins University
in collaboration with
Atlantic Council
Center for a New American Security
Center for Strategic and International Studies
German Marshall Fund of the United States

The meeting will be led by Dr. Sławomir Dębski, Director The Polish Institute of International Affairs

25 May 2016 (Wednesday), 15.00-16.30, The Polish Institute of International Affairs, 1a Warecka Street, Warsaw Conference room, 1st floor

The meeting will be held in English

Those wishing to attend are kindly requested to confirm by 24 May 2016 via online registration

Early registration is recommended due to the limited number of seats The organiser reserves the right to close registration before the deadline

In case of problems with online registration, please contact us at: (22) 556 80 57/09/71 or mackowski@pism.pl


Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia serdecznie zaprasza na debatę Jaki ROS-bieg spraw? (2 OZN)

w której udział wezmą:
  • Andriej KOLESNIKOW, Carnegie Moscow Center
  • Adam EBERHARDT, Ośrodek Studiów Wschodnich

W trakcie debaty zapytamy naszych gości m.in. o to: w jakim kierunku może rozwijać się sytuacja wewnętrzna w Rosji? Czy kryzys gospodarczy grozi społecznymi i politycznymi reperkusjami? Czy i jakie znaczenie mają nadchodzące wybory do Dumy?

24 maja 2016 r. (wtorek) godz. 18:00-20:00
Marzyciele i Rzemieślnicy - Dom Innowacji Społecznych, (Dom Braci Jabłkowskich), III piętro, ul. Bracka 25, Warszawa

Języki debaty: polski i rosyjski (zapewniamy tłumaczenie symultaniczne)

Ze względów organizacyjnych bylibyśmy wdzięczni za potwierdzenie udziału: kolakowska@cprdip.pl

Andriej Kolesnikow – koordynator programu „Polityka wewnętrzna i instytucje polityczne Rosji” w Carnegie Moscow Center. Jego badania koncentrują się na analizie trendów kształtujących politykę wewnętrzną Rosji, ze szczególnym naciskiem na skutki kryzysu na Ukrainie i zmiany ideologiczne w społeczeństwie rosyjskim. Współpracuje z Instytutem Polityki Gospodarczej Jegora Gajdara, zasiada w zarządzie Fundacji Jegora Gajdara i jest członkiem Komitetu Inicjatyw Obywatelskich (Komitet Aleksieja Kudrina). Publikuje m. in. w dzienniku „Wiedomosti” oraz „Gazeta.ru” i „Forbes.ru”. Był redaktorem naczelnym dziennika „Nowaja Gazeta”, zastępcą redaktora naczelnego w „Izwiestija” i „Nowoje Wriemja”. Wykładowca dziennikarstwa i nowoczesnych mediów w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Moskwie. Laureat wielu nagród dziennikarskich m.in. Złotego Pióra Rosji, nagrody Adama Smitha i nagrody Federalnej Agencji Prasowej. Jest autorem kilku książek, w tym biografii Anatolija Czubajsa.

Adam Eberhardt – doktor nauk politycznych, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Pracował m.in. jako szef biura badań i analiz w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych oraz stały korespondent Polskiej Agencji Prasowej w Moskwie. Członek Polsko-Rosyjskiej Grupy ds. Trudnych, Rady Programowej Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa oraz Rady Naukowej Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Zainteresowanie badawcze: polityka wewnętrzna i zagraniczna Rosji, Białorusi oraz Ukrainy, stosunki międzynarodowe na obszarze postsowieckim, Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie.


SEMINARIA EUROREG - (2 OZN za każde spotkanie)

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Aktualny program seminariów: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego). Ich odbiorcami są zarówno nasi studenci, jak i pracownicy naukowi, administracyjni, działacze samorządowi, dziennikarze - osoby zainteresowane szeroko pojętym rozwojem regionalnym.

© American Studies Center
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, fax: +48 22 5533322, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme