http://asc.uw.edu.pl/ http://uw.edu.pl/
pl

OPEN ACADEMIC SESSIONS (OZN) - What is it and how to get credit ?

Each ASC student receives an OZN card. The purpose of this requirement is to encourage students’ intellectual development through participation in a variety activities. To fulfil the OZN requirement (min. 60 for BA studies; min 30 hours for MA studies) a student may participate in guest lectures and seminars held at the ASC. We also honor participation in outside events recommended by ASC faculty.

Other sources of OZN points: conferences (presenting a paper at a conference fulfills the entire OZN requirement); activity in ASC Student Seminars (Koło Naukowe); help with conference organization, editing ASC publications or help in research by ASC faculty. In special cases we honor additional elective courses or OGUNs in place of OZNs (ECTS count must be equivalent), but the Director of Studies must approve such an option.

Current information on OZN-friendly events can be found on ASC website and bulletin boards. We especially recommend American Studies Colloquium (see: events).

Please get your OZN card signed by a facult member present at a given event. If this is not possible, get it signed in the ASC office no longer than 14 days after the event (present proof you were there).

[ download OZN card ]

The OZN grade depends on the number of hours:

B.A. STUDENTS:
Hoursgrade
60-63dostateczny (3)
64-69dostateczny plus (3+)
70-73dobry (4)
74-79 dobry plus (4+)
80bardzo dobry (5)
M.A. STUDENTS:
Hours grade
30-33dostateczny (3)
34-39dostateczny plus (3+)
40-43dobry (4)
44-49dobry plus (4+)
50bardzo dobry (5)

NOTE: OZN points are not attached to any single semester - you may collect them and receive credit throughout your studies.


Welcome to OZN announcements

NOTE: This board features only events taking place taking place OUTSIDE the ASC, but recommended for your OZN credits. American Studies Colloquium Series and other visiting lectures taking place at the ASC are announced under EVENTS (for these events OZNs are granted automatically).

UWAGA - OZN zalicza udział w dowolnych wykładach i sesjach naukowych organizowanych w Centrum Sztuki Współczesnej oraz Instytucie Teatralnym (po 2 ozn)

OZN Calendar


Czy istnieje żydowska polityka upamiętniania Zagłady? - wykład prof. Natana Sznaidera (2 OZN)

20 kwietnia (środa), godz. 18:00, Muzeum POLIN, ul. Anielewicza 6

Dlaczego Zagłada stała się tak ważna dla współczesnej tożsamości Europy? Czy za politycznymi rytuałami stoi autentyczne pragnienie pamiętania? Gdzie w tym wszystkim jest miejsce dla Żydów i jak sami Żydzi pamiętają Zagładę? O współczesnych dylematach pamięci będzie mówił wybitny międzynarodowy socjolog i współautor tezy o globalnej pamięci Zagłady, prof. Natan Sznaider z Academic College of Tel-Aviv Yaffo.

Wykład odbywa się w ramach cyklu Dzieje Żydów: stare i nowe pytania.

Wstęp wolny.

Wykład w języku angielskim tłumaczony na język polski.


Zapraszamy na dyskusję o książce dr. Filipa Schmidta "Para, mieszkanie, małżeństwo" (2 OZN)

Informacje o autorze:

Dr Filip Schmidt - adiunkt w Instytucie Socjologii UAM w Poznaniu. Zajmuje się głównie badaniami życia codziennego, form związków intymnych, praktyk mieszkaniowych, a także edukacji i animacji kulturalnej. Od 2014 roku współtworzy internetowe repozytorium Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Jest współzałożycielem Centrum Praktyk Edukacyjnych przy Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Za pracę magisterską na temat znaczenia problemu cielesności dla teorii socjologicznej otrzymał w 2007 roku nagrodę II stopnia im. Floriana Znanieckiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne, a za pracę doktorską, będącą postawą reprezentowanej książki – nagrodę Prezesa Rady Ministrów w 2013 roku. Stypendysta DAAD w 2009 roku i Fundacji UAM w 2010 roku.

Informacje o książce:

Jaką rolę w związkach intymnych pełnią dziś moment rozpoczęcia relacji, zamieszkania razem oraz ślubu, a jaką pełniły dawniej? W jakim stopniu koncepcja miłości romantycznej opisuje doświadczenia współczesnych par? Czy trafne są tezy mówiące o indywidualizacji, kryzysie rodziny lub rosnącej popularności życia w pojedynkę?

Cel tej pracy to analiza przemian charakteru związków intymnych w kontekście ogólnych trendów obecnych w kulturze europejskiej ostatnich stuleci, ze zwróceniem szczególnej uwagi na relację między życiem intymnym a formami zamieszkiwania. Punktem wyjścia jest problematyzacja uproszczeń towarzyszących nieraz myśleniu o przemianach intymności, takich jak wyobrażenie przeszłości jako ery licznej i wielopokoleniowej rodziny, miłości – jako zjawiska kulturowo niezmiennego, czy współczesności – jako epoki ludzi niezdolnych do tworzenia bliskich relacji, żyjących w świecie pozbawionym kulturowych wzorów. Zarówno przeszłość, jak i współczesność pary intymnej jak znacznie bardziej wielowątkowa, dynamiczna i pełna napięć oraz zawsze uwikłana w różne formy uspołecznienia, a książka dokumentuje to na trzy sposoby.

Pierwszy to analiza zmieniających się historycznie relacji między miłością, mieszkaniem razem, małżeństwem i rodziną – z naciskiem na kontekst Polski – oparta na teoria przemiany więzi społecznych oraz bogatych danych z prac historyków i socjologów. Drugi to analiza badań intymności prowadzonych współcześnie, dotyczących zwłaszcza trwałości związków, rosnącej liczby singli i upowszechniania się ko habitacji, a także pułapek związanych z ich projektowaniem i interpretowaniem. Trzeci to wnioski z badań autora przeprowadzonych w Polsce, od sondażowych po pogłębioną eksplorację historii dwudziestu par młodych ludzi.

Dostępność książki w wersji elektronicznej i drukowanej: www.wydawnictwoumk.pl

Podczas spotkania sprzedaż książki w promocyjnej cenie.

Kontakt z organizatorami: dr Marcin Lutomierski, tel.: 691-667-510, e-mail: m.lutomierski@umk.pl


POLECAMY UWADZE Konkurs „Tłumacze świata”
10 ozn za udział w konkursie
(warunkiem uzyskania punktów jest pokazanie pracy wysłanej na konkurs)

Do 20 kwietnia br. studenci i doktoranci z całej Polski mogą wziąć udział w konkursie „Tłumacze świata” na recenzję przekładu książek nominowanych w 7. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. W tym roku jedną z książek, które znalazły się na liście najlepszych reportaży 2015 roku są „Chłopczyce z Kabulu. Za kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie” ("The Underground Girls of Kabul: In Search of a Hidden Resistance in Afghanistan") Jenny Nordberg w tłumaczeniu Justyna Huni (wyd. Czarne). Konkurs został ogłoszony w ramach akcji edukacyjnej, towarzyszącej tegorocznej Nagrodzie im. Kapuścińskiego.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki, ustanowiona w 2010 r. przez Miasto st. Warszawa i współorganizowana przez „Gazetę Wyborczą", od początku przywiązuje ogromną wagę do pracy tłumaczy i jakości przekładów. Ważną rolę tłumaczy doceniał Ryszard Kapuściński, który wielokrotnie powtarzał, że tylko w połowie jest autorem książek wydanych w obcym języku. Od pierwszej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego nagradzani są również tłumacze, a od trzech lat oddzielna nagroda (w wysokości 15 tys. zł) jest przyznawana autorowi najlepszego przekładu roku.

W uznaniu tej szczególnej roli tłumaczy organizatorzy Nagrody razem z partnerami: Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Badań i Edukacji im. Ryszarda Kapuścińskiego, które działa przy Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, ogłosili ogólnopolski konkurs „Tłumacze świata” dla studentów i doktorantów na recenzję przekładu książek nominowanych w 7. edycji Nagrody.

Uczestnicy konkursu będą oceniać dwie tłumaczone książki reportażowe, które znalazły się wśród 10 najlepszych reportaży 2015 roku:

„Chłopczyce z Kabulu. Za kulisami buntu obyczajowego w Afganistanie” ("The Underground Girls of Kabul: In Search of a Hidden Resistance in Afghanistan") Jenny Nordberg w tłumaczeniu Justyna Huni (wyd. Czarne) oraz „Jednego z nas. Opowieść o Norwegii” ("En av oss. En fortelling om Norge") Asne Seierstad w tłumaczeniu Iwony Zimnickiej (wyd. W.A.B.).

Dzięki uprzejmości autorek: Jenny Nordberg i Asne Seierstad, oraz ich wydawców organizatorzy udostępniają (wyłącznie na użytek konkursu) oryginalne wersje językowe tych książek. Można je otrzymać, pisząc na adres: konkurstlumaczeswiata@gmail.com

Wersje polskie z kolei uczestnicy konkursu będą mogli nabyć ze specjalną zniżką w wyd. Czarne, pisząc na adres ksiegarnia@czarne.com.pl (osoba odpowiedzialna: Beata Prokopczuk-Daab) oraz w wyd. W.A.B. : agnieszka.duranc@gwfoksal.pl (40% zniżki, osoba odpowiedzialna: Agnieszka Duranc).

Prace konkursowe można przesyłać do 20 kwietnia br. włącznie. Oceni je Komisja pod przewodnictwem dr hab. Magdaleny Heydel, która wykłada teorię i praktykę przekładu literackiego na Wydziale Polonistyki UJ, jest kierownikiem Podyplomowych Studiów dla Tłumaczy Literatury i redaktorką naczelną czasopisma „Przekładaniec”, poświęconego zagadnieniom translatologii. Tłumaczy literaturę języka angielskiego, m.in. Virginię Woolf, Josepha Conrada, Dereka Walcotta, Seamusa Heaneya.

Autorzy najlepszych recenzji zostaną zaproszeni do Warszawy na tegoroczną galę Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki (piątek, 20 maja, godz. 20) i na Dzień Reportażu na Warszawskich Tragach Książki (sobota, 21 maja), gdzie na dorocznym panelu tłumaczy zostaną wręczone nagrody zwycięzcom konkursu „Tłumacze świata”.

Partnerem konkursu jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, a patronatem medialnym wydarzenie objęło pismo „Przekładaniec”.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu są dostępne na stronie głównego organizatora:
http://www.polonistyka.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_S2h1Kvx7qWb4/41623/117319809

Zapraszamy do kontaktu również pod adresem: konkurstlumaczeswiata@gmail.com


Czy równość płci w życiu rodzinnym, w szkole, na rynku pracy wpływa na nasze zdrowie, poczucie szczęścia i satysfakcję z życia? Jaką rolę odgrywa równość płci w budowaniu egalitarnego społeczeństwa? W jaki sposób kształtować polityki publiczne, aby promować rozwój równego i sprawiedliwego społeczeństwa?

Zapraszamy do wspólnej dyskusji, wymiany wiedzy i poglądów dotyczących równości płci i jakości życia podczas konferencji

RÓWNOŚĆ PŁCI I JAKOŚĆ ŻYCIA (4 OZN)

Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii [1]

która odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2016 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego przy ulicy Sapieżyńskiej 10a w Warszawie.

Podczas konferencji przedstawione zostaną wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych w roku 2015 na reprezentacyjnej próbie Polek i Polaków dotyczące wpływu równości płci w różnych obszarach życia na satysfakcję z życia i zdrowie. W drugiej części konferencji eksperci skomentują wyniki badań pod kątem polityk publicznych odnoszących się do równości płci.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 7 kwietnia 2016 wysyłając e-mail na adres: geq@uj.edu.pl. W tytule e-maila proszę wpisać "Konferencja GEQ", a w jego treści swoje imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (telefon, e-mail, afiliacja).

[1] Konferencja stanowi część projektu "Równość płci i jakość życia. Rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii" (GEQ) finansowanego przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza finansowanego z funduszy norweskich na lata 2009-2014 na podstawie umowy nr Pol-Nor/200641/63/2013.


2 OZN za każde wydarzenie: [ pobierz program ]


SEMINARIA EUROREG - (2 OZN za każde spotkanie)

Udział w seminariach jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji. Aktualny program seminariów: http://www.euroreg.uw.edu.pl/pl/seminaria

Tradycja czwartkowych seminariów EUROREG sięga połowy lat 1970. Pod szyldem EUROREG są one prowadzone od początku jego istnienia, czyli od 1991 r. W obecnej formie seminaria są efektem współpracy trzech instytucji: EUROREG, Polskiej Sekcji Regional Studies Association oraz Katedry UNESCO Trwałego Rozwoju.

Seminaria odbywają się w godzinach 10.00-12.00 w sali im. J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim (Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego). Ich odbiorcami są zarówno nasi studenci, jak i pracownicy naukowi, administracyjni, działacze samorządowi, dziennikarze - osoby zainteresowane szeroko pojętym rozwojem regionalnym.

© American Studies Center
Al. Niepodległości 22, 02-653 Warszawa
phone: +48 22 5533321, fax: +48 22 5533322, email: asc@uw.edu.pl
Published with financial support
from UE Erasmus Programme